A+ A A-

मगर भाषाओ कविता

- गम बयम्बु मगर
निस्दी गा.पा.६ अर्चले,पाल्पा

Image may contain: 1 person, closeup

नक्कोई मिक झिमिक्क जाटा,डिस्या घोके खोलाङ अन्नङ
आर्मिट्म ले स्याह्च,ल्हिङ्च,कालारात्रीयाङ मौलाङ अन्नङ

झ्याउरे ड सालैजो भाकाङ्ग, नक्को ड ङै कठाह ज स्याह्च
म्ह्याँक्के महेका ईसै गिने च, नक्कोई "सार"रो"गिन" याह्च

ङ्हेँट,ह्रा को लानिङ कनको, ल्हिङ्मो बनङ कठाह अनौला
गिनाै कुरा योस्मो मुह्ला कन,ङ्हेँट,ह्राए फुकुङ अन्न बनौला

नक्को कन लोसाङ छान्नङ,आर्मिटले कि म्ह्ँयाका छिनिङ
गिन भुलुक्ले कि अरुको डाङ्मो, ङ ढलिङ्ग ड सेच्यो डेनिङ

ईस्न लेउसा कानुङ्ग जुग च, राप्मो ड रेट्मो नौउने चेके ड
मेल्लौ मिटारङ्ग रिक्च छान्ले,गिनौ ममरङ्च कुस्ले डेके ड?

 

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर