A+ A A-

जुन गीत, जसले सबैको मन छोयो-मलाई नेपाली होइन भन्न्न कहाँ पाईन्छ !

दौरा सुरुवाल र टोपी लाए छैन भन्दैमा

मलाई नेपाली होइन भन्न्न कहाँ पाईन्छ

धोती ,कुर्ता लाएको छ भन्दैमा

मलाई धोती र मर्य्सया भन्न् कहाँ पाईन्छ

म त नेपालको माया गर्ने छोरो, मलाई नेपाल को माया चाहिन्छ ।

हार्दिक श्रद्धान्जलि - एक बहादुर राना मगर
हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - गोरे बहादुर खपांगी